VN: Đề nghị ‘kỷ luật’ quan chức Bộ Thông tin, Truyền thông

Ủy ban Kiểm tra của Đảng Cộng sản đề nghị ‘xem xét kỷ luật’ các ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, theo truyền thông Việt Nam.

(Visited 1 times, 1 visits today)