VN: Góp ý về dự thảo ‘không tố giác tội phạm

Luật sư Nhật Bản nói nếu muốn ràng buộc nghĩa vụ cho Luật sư, phải tìm về Luật Luật sư, Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề Luật sư ở Việt Nam.

(Visited 1 times, 1 visits today)