VN hoãn công bố tiêu chuẩn sản xuất nước mắm do sức ép công luận

Bộ Khoa học-Công nghệ Việt Nam quyết định chưa công bố bản dự thảo bộ tiêu chuẩn quốc gia về sản xuất nước mắm, một thứ trưởng của bộ cho báo chí trong nước biết hôm 12/3

(Visited 1 times, 1 visits today)