VN kêu gọi TQ hợp tác giải quyết vấn đề Biển Đông

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 12/9 tiếp Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc và đề nghị quốc gia láng giềng cùng hợp tác để giải quyết các vấn đề trên Biển Đông.

(Visited 1 times, 1 visits today)