VN khai trương mạng xã hội ‘tuyên giáo’

Ban Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 11/6 khai trương hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo, gọi tắt là VCNET, theo báo chí trong nước.

(Visited 1 times, 1 visits today)