VN mở điều tra dự án PVN mất mát to ở Venezuela

Nhiều câu hỏi đặt ra quanh việc tổng giám đốc PVN xin từ chức khi có điều tra dự án khai thác của PVN thất bại ở Venezuela.

(Visited 1 times, 1 visits today)