VN muốn Campuchia ‘đảm bảo quyền lợi người gốc Việt’

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng mong muốn Campuchia ‘đảm bảo quyền lợi người gốc Việt’ tại nước láng giềng.

(Visited 1 times, 1 visits today)