VN muốn lập mạng xã hội riêng, còn thế giới thì sao?

Đề xuất ‘lập mạng xã hội’ Việt Nam của Bộ trưởng Nguyễn Ṃạnh Hùng nêu lại vấn đề nhiều nước châu Âu muốn làm mà chưa được.

(Visited 1 times, 1 visits today)