VN: ngôn từ XHCN ngày càng giảm?

Các cụm từ về ý thức hệ Xã hội chủ nghĩa đang giảm đi trong các thông cáo chung của lãnh đạo Việt Nam khi công du nước ngoài.

(Visited 5 times, 1 visits today)