VN ngưng dự án Cá Rồng Đỏ và TQ tập trận trên Biển Đông

Các học giả và nhà nghiên cứu từ Anh (Bill Hayton), Mỹ (GS. Nguyễn Mạnh Hùng) và từ Việt Nam (PGS Hoàng Ngọc Giao) bình luận về việc Việt Nam tạm dừng dự án Cá Rồng Đỏ và đợt tập trận rầm rộ của Trung Quốc trên Biển Đông.

(Visited 3 times, 1 visits today)