VN phản đối bản đồ Facebook ‘trao’ Trường Sa, Hoàng Sa cho TQ

Facebook trả lời đã ‘dùng nhầm bản đồ này làm bản đồ cơ sở đồng thời khẳng định việc này về bản chất chỉ là do kỹ thuật, không có ý đồ chính trị’.

(Visited 1 times, 1 visits today)