VN phát triển xe tự lái, đặt mục tiêu ‘hàng đầu thế giới’

Bộ Giao thông vận tải Việt Nam ủng hộ việc phát triển xe tự lái vì “phù hợp với xu hướng của thế giới, chiến lược phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 của chính phủ”

(Visited 1 times, 1 visits today)