VN tiếp tục phản ứng về phát biểu ‘xâm lược Campuchia’ của Thủ tướng Singapore

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã “gửi công hàm”, “giao thiệp chính thức và không chính thức” với phía Singapore

(Visited 1 times, 1 visits today)