VN yêu cầu Facebook lưu trữ ‘quan điểm chính trị’

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật ANM mà Reuters được tiếp cận cho thấy Google, Facebook sẽ buộc phải lưu trữ nhiều dữ liệu quan trọng của người dùng ở VN.

(Visited 1 times, 1 visits today)