Vỡ quỹ hưu đe dọa đến chế độ?

Cơ quan kiểm toán cho hay trong vòng 30 năm nữa, nhiều quỹ của BHXH sẽ bị âm nghiêm trọng. Theo 1 chuyên gia, điều này có thể đe dọa sự tồn vong của chế độ cộng sản

(Visited 7 times, 1 visits today)