Vụ án Đặng Văn Hiến: Nước mắt người vợ!

Gia đình, bản thân ảnh cũng bị người của công ty này đánh đập và đánh đập cả người dân nhiều lần đã dồn ảnh vào bước đường cùng, quẫn trí nên ảnh mới vậy. Họ ép mình mà…”

Xin bạn xem tiếp bài Vụ án Đặng Văn Hiến: Nước mắt người vợ! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)