Vụ cháy Rạng Đông: ‘Cần thanh lọc nhà máy để tránh ô nhiễm lây lan’

Do tính chất tự phân hủy của thủy ngân theo thời gian nên sẽ có lúc lượng thủy ngân phát tán ra môi trường trong vụ cháy nhà máy Rạng Đông sẽ không còn nữa và , nhưng cần phải xử lý thanh lọc nhà máy để tránh làm lây lan sự ô nhiễm, một nhà nghiên cứu môi trường nói với VOA.

(Visited 1 times, 1 visits today)