Vũ ‘Nhôm’ bị bắt và câu chuyện ‘bảo vệ củi’

Ánh Liên (VNTB)

Họ không ‘bảo vệ Vũ Nhôm’, họ bảo vệ tính ‘chấp hành luật định’ của Nhà nước.

Vũ Nhôm bị trục xuất về nước vào ngày 4/1. Lý do đơn giản, hộ chiếu không trùng với hộ chiếu đã đăng ký xuất cảnh.

Với hai hộ chiếu, ông Vũ tin rằng, mình xuất cảnh bằng hộ chiếu Việt Nam, và sau khi vào Singapore, sẽ xuất cảnh sang nước Nam Mỹ như trên hộ chiếu thứ hai.

Xin bạn xem tiếp bài Vũ ‘Nhôm’ bị bắt và câu chuyện ‘bảo vệ củi’ tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 4 times, 1 visits today)