Vụ Thủ Thiêm: Đó, đích xác là tội ác

Giữa hàng triệu nhận định, bình phẩm của người dùng mạng xã hội tại Việt Nam về scandal Thủ Thiêm, có không ít thông tin, tâm sự của những người đã hoặc đang là thành viên hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam, tự giãi bày, tự vấn về chuyện làm thinh.

Xin bạn xem tiếp bài Vụ Thủ Thiêm: Đó, đích xác là tội ác tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)