Vụ Trần Bắc Hà và tham nhũng ngân hàng ‘từ lâu’

Ý kiến nói việc ông Trần Bắc Hà bị khởi tố chỉ cho thấy các tệ nạn sâu nặng của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ lâu ‘đang vỡ tung ra’.

(Visited 1 times, 1 visits today)