Vụ Trịnh Xuân Thanh: Việt Nam đang chơi bài gì với Đức?

Phạm Chí Dũng Blog VOA

Ông Nguyễn Phú Trọng đang chơi ngón bài gì với Nhà nước Đức xung quanh vụ “xét xử Trịnh Xuân Thanh” và “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh”? Liệu người Đức có thể tin vào những lời hứa hẹn hoặc cam kết (nếu có) của ông Trọng, trong khi vẫn còn tồn kho quá nhiều bài học chính thể Việt Nam nuốt lời với quốc tế?

Xin bạn xem tiếp bài Vụ Trịnh Xuân Thanh: Việt Nam đang chơi bài gì với Đức? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)