Vụ Trương Duy Nhất: ‘Những vụ mất tích ở Thái Lan là vết đen lên chế độ’

Bình luận ”Horror of the disappeared” của Bangkok Post nói ‘những vụ mất tích ở Thái Lan là vết đen lên chế độ’.

(Visited 1 times, 1 visits today)