Vụ Út “trọc”: Vì sao Bộ Quốc phòng muốn là ‘cơ quan đi đầu’?

Nhưng trong lúc Bộ Công an bị rơi vào cảnh xáo trộn như thể “khủng hoảng”, bộ máy làm việc của Bộ Quốc phòng vẫn bình chân như vại.
Trong khi Bộ Công an mất toàn bộ cấp tổng cục thì Bộ Quốc phòng vẫn được giữ nguyên 5 tổng cục là Tổng cục Chính trị, Tổng cục Tình báo, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Xin bạn xem tiếp bài Vụ Út “trọc”: Vì sao Bộ Quốc phòng muốn là ‘cơ quan đi đầu’? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)