Vụ Xuân Anh và Bá Cảnh là thất vọng nữa về ‘hạt giống đỏ’?

Sau Lê Trương Hải Hiếu, Vũ Quang Hải nay đến Nguyễn Xuân Anh và Nguyễn Bá Cảnh, khiến có báo VN đặt câu hỏi về ‘hạt giống đỏ’.

(Visited 1 times, 1 visits today)