World Bank thông qua Khung Đối Tác mới với Việt Nam

Ngân Hàng Thế Giới, vào sáng thứ Tư 31 tháng năm thông qua Khung đối tác mới, gọi tắt là CPF, đối với Việt Nam.

Khung đối tác mới nhắm đến việc thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội của Việt Nam giai đoạn 2016 đến 2021 theo hướng cân bằng giữa phát triển kinh tế bền vững song song với bảo vệ môi trường, đồng thời thúc đẩy sự bình đẳng cũng như nâng cao năng lực và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.

Với Khung đối tác mới nhóm Ngân Hàng Thế Giới  tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiến đến trình độ cao hơn khối các quốc gia có mức thu nhập trung bình mà đã đạt chuẩn về qui chế vay vốn từ Hiệp Hội Phát Triển Quốc Tế IDA, tức là nguồn vốn World Bank dành cho những nước có thu nhập thấp .

Song song với Khung đối tác mới, Ban giám đốc điều hành World Bank cũng đã phê duyệt  cho Việt Nam được vay 358 triệu đô la nhằm thực hiện 2 dự án mới. Đó là dự án Mở Rộng Cải Tạo Đô Thị vay vốn IDA trị giá 240 triệu USD tại các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ với khoảng nửa triệu dân được hưởng lợi trực tiếp. Dự án thứ hai có tên Tái Thiết Khẩn Cấp Sau Thiên Tai, khôi phục hạ tầng cơ sở bị bão lụt tàn phá tại 5  tỉnh miền Trung với 1 triệu 200 ngàn người được hưởng lợi trực tiếp và hơn 5 triệu người khác được lợi gián tiếp.

(Visited 1 times, 1 visits today)