Xã hội dân sự vẫn duy trì và phát triển bất chấp sự đàn áp thô bạo

Hoạt động xã hội dân sự độc lập ngoài sự kiểm soát của nhà nước cộng sản đã hình thành và phát triển trong nhiều năm qua ở Việt Nam với nhiều hinh thức sinh động, trên mang xã hội và trong các hoạt động thực tế. Một số tổ chức xã hội dân sự độc lập đã ra đời đấu tranh đòi dân chủ, tự do thông tin, tự do báo chí, bảo vệ mội trường, an sinh xã hội vv…

Hai năm trở lại đây vượt lên sự đàn áp thô bạo của chế độ công an trị, tuy có bước thăng trầm nhưng hoạt động xã hội dân sự vẫn duy trì và phát triển.

Xin bạn xem tiếp bài Xã hội dân sự vẫn duy trì và phát triển bất chấp sự đàn áp thô bạo tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)