Xả!

Lộc AnHà FB

 

Một bé nhà trẻ, sau khi ẻ đái tè le trong lớp, giơ tay:
– Cô ơi, cho bé đi vệ sinh
– Trét phân khắp lớp rồi, bây giờ mới xin đi vệ sinh là sao?
– Vậy là cô lạc hậu rồi, đặc khu làm từ 2013, quan cướp đất dân chia lô hết rồi, 2018 máy bay tàu khựa đáp rồi, mà luật vẫn còn đang bày đặt xin thông qua!

Xin bạn xem tiếp bài Xả! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)