Xây dựng “phố Tàu“ không giấy phép giữa Đà Nẵng?

Bạn đang xem bài Xây dựng “phố Tàu“ không giấy phép giữa Đà Nẵng? có nguồn chính từ
Chân Trời Mới Media

Dân xây cái chuồng gà còn bắt xin phép xây dựng. Có người xây cái chòi trông vịt bị khởi tố để cố bắt đi tù.

Hộ chiếu lưỡi bò

Còn đây là cả một công trình lớn cất lên giữa lòng thành phố Đà Nẵng mà không có bất kỳ giấy phép của cơ quan chức năng nào. Mà thực chất 5 người Trung Quốc mới là những người đầu tư thực sự với tấm hộ chiếu có đường lưỡi bò, họ mượn tay doanh nghiệp Việt để xây dựng phi pháp.

Những hành vi tiếp tay cho những điều này diễn ra trên đất nước ta chính là những hành vi phá hoại an ninh trật tự, coi thường pháp luật và chống lại dân tộc vì lợi ích của chúng.

Rước voi về giày xéo quê hương chính là những loại người hám lợi mà sẵn sàng bất chấp thực hiện những hành động như trong bài báo: Phát hiện khu xây dựng không phép trông giống “phố Trung Quốc” giữa Đà Nẵng.

Bạn đang xem bài Xây dựng “phố Tàu“ không giấy phép giữa Đà Nẵng? đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 1 times, 1 visits today)