Xây dựng tính chính danh cho chế độ

Muốn tiêu diệt tham nhũng tận gốc, đem lại tính chính danh cho chế độ, cần phải biến tư đảng thành công đảng – công đảng hoá toàn dân (không phải Cộng đảng hoá) – để mọi người, Cộng sản hay không Cộng sản, đều có thể tham gia chính quyền

Xin bạn xem tiếp bài Xây dựng tính chính danh cho chế độ tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)