Xe cổ Mỹ: Ford Model T ‘cỗ máy’ góp phần làm thay đổi thế giới

Ford Model T được sản xuất trong vòng 19 năm, từ 1908 đến 1927 với gần 15 triệu chiếc được sản xuất, và giá cả giảm từ $825 xuống còn $260 vào năm 1925.

Người Việt TV © 2018 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)