Xin lỗi dân Thủ Thiêm ư? Chưa đủ

Hôm 21.9.2018, chính quyền thành phố xin lỗi người dân Thủ Thiêm. Lời xin lỗi sau hơn 20 năm đày đọa người nghèo bằng các hợp đồng căng túi bọn quan lại nhà giàu. Ai chấp nhận lời xin lỗi đó?

Chính quyền xin lỗi dân Thủ Thiêm ư?
Thưa rằng, xin lỗi không chưa đủ
Làm sao xin lỗi được nước đọng ao tù
Căn chòi rách rưới dưới tầng cao dinh thự

Làm sao xin lỗi được bao nhiêu thiếu nữ
Bỏ học mưu sinh trong các quán đèn mờ
Làm sao xin lỗi được trẻ thơ lam lũ
Bán vé số, đánh giày, bán cả ước mơ

Chính quyền xin lỗi dân Thủ Thiêm ư?

Xin bạn xem tiếp bài Xin lỗi dân Thủ Thiêm ư? Chưa đủ tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)