Xóa ác

Nguyễn Đình Cốngboxitvn|

Trao đổi với Phạm Tường Vân (*)

Tôi vừa đọc bài “Khi cái ác trở nên phổ biến: Liều thuốc nào cho người Việt? của nhà văn Phạm Tường Vân (PTV). Tôi tâm đắc với bài viết và xin trao đổi vài ý kiến.

PTV viết: “Tôi không dám mở báo ra đọc nữa.

Xin bạn xem tiếp bài Xóa ác tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 2 times, 1 visits today)