Xôn xao việc vợ Bộ trưởng Công thương VN được đón tại chân máy bay

Không chỉ mạng xã hội mà báo ‘lề phải’ của Việt Nam cũng sôi sục với việc ông Trần Tuấn Anh cho ‘quân’ đón vợ tận chân máy bay.

(Visited 1 times, 1 visits today)