Xử lý vụ Thủ Thiêm: Nguyễn Xuân Phúc ‘đi hàng hai’ hay ‘che chắn?

Với những chỉ đạo xử lý vụ Thủ Thiêm mới đây, ông Phúc đã “cố ý làm trái”, hay bản thân ông và cái ghế của ông đang phải chịu áp lực chính trị và áp lực của các phe nhóm lợi ích?

Xin bạn xem tiếp bài Xử lý vụ Thủ Thiêm: Nguyễn Xuân Phúc ‘đi hàng hai’ hay ‘che chắn? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 6 times, 1 visits today)