Y án tử Đặng Văn Hiến – tự vệ, phản kháng và cách mạng

Nếu đảng này, chính quyền này vẫn chỉ đứng về phía những kẻ cướp đất, phá nhà, hủy hoại cuộc sống yên bình của người dân, thì sẽ còn có hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn ông Đặng Văn Hiến xuất hiện.
Một cuộc cách mạng xảy ra chỉ là vấn đề thời gian.

Xin bạn xem tiếp bài Y án tử Đặng Văn Hiến – tự vệ, phản kháng và cách mạng tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)