Ý kiến đặt câu hỏi: Đối thoại để làm gì?

Nhà báo Bùi Văn Phú từ Hoa Kỳ đặt câu hỏi nhân tin nói Đảng Cộng sản Việt Nam có thể tổ chức đối thoại với người khác quan điểm.

(Visited 1 times, 1 visits today)