Yêu cầu điều tra tượng 20 xác người TQ

Nhóm bác sĩ Birmingham yêu cầu điều tra triển lãm xác 20 người đàn ông Trung Quốc là ‘tượng lột da’ vì nghi vấn họ chết ra sao.

(Visited 1 times, 1 visits today)